top of page

PRODUKTER

Färgvariationer kan förekomma beroende på varifrån materialet kommer. Olika ljussättningar vid fotografering samt skärminställningar kan göra bilderna missvisande. Saknar ni något i produktlistan? Ring oss! 

Mursand 0-4

Leksand 0-4

Sanden passar i sandlådor och på lekplatser.

Används också till murningsarbeten och putsning.

Sand/Naturgrus 0-8

Används vid gjutning, dränering, sandning och infiltration. Naturgrus 0/8 är ett material som är okrossat. 

Natursingel 8-14

Rund småsten som passar bra till trädgårdsgångar, garage och uppfarter. Gör sig även fint i gångar i växthus. (okrossad)


Natursingel 11-16

Okrossad rund småsten.

Sorterad jord 

Används för att anlägga t.ex. gräsmattor. 

Stenmjöl 0-2

Stenmjöl används t.ex. till plattsättning. Materialet kan även användas som ytlager på gångar, fotbollsplaner samt ridbanor. Materialet har ingen dränerande egenskap. Stenmjöl packar sig och det skapas en hård yta. Materialet kan även användas till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. 

Stenmjöl 0-8

Stenmjöl 0-8 till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till 0/16 i de fall man önskar motverka förekomsten av "rullgrus" på vägar/ytor.

Slitlager 0-16

Krossat berg som bland annat används överst på grusvägar och garageuppfarter. Kallas även väggrus. Packar sig och ger en hård yta. 


 

Bärlager 0-32

Används t.ex. vid vägbyggen samt förbättring av skogsvägar. 

Bärlager 0-45

Används t.ex. vid vägbyggen samt förbättring av skogsvägar. 

Förstärkning 0-90

Krossat bergmaterial med mycket bra bärighet. Används t.ex. som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder och vägkroppar.

Förstärkning 0-200

Används som utfyllnad vid byggnation av husgrunder och som förstärkning av vägar som byggs på sämre mark. 

Råberg

Används t.ex vid anläggning av husgrunder och tomter där stora mängder ska utfyllas. 

Makadam 2-5

Krossat material som används vid t.ex. vid halkbekämpning. Kan även användas vid plattläggning. Makadam 2-5 är ett dränerande material. 

Makadam 4-8

Kan användas som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner, halkbekämpning och i rabatter, men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

Makadam 8-11

Kan användas som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter, men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

Makadam 11-16

Kan användas som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter, men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

Makadam 16-22

Kan användas som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter, men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

Makadam 16-32

Kan användas som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter, men även som dräneringsmaterial kring husgrunder. Används också att gjuta betongplatta på. 

Makadam 30-60

Används som dekoration och täckning av ytor. 

bottom of page